Бидете извонредни, од моментот на летање како Кунпенг.
0c5364d692c02ae093df86a01aec987

3D TPU закрпи